Sunday, October 10, 2010

shoredil

koi rishta raha rishta nahi hai.
shukar hai Dosti rishta nahi hai.
Khuda ka hamshakl hai, yaar mera.
Khuda achha kise, lagata nahi hai.

No comments:

Post a Comment